Οι στόχοι μας

Η τοπική επιχείρηση της οικογένειας ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ δραστηριοποιείται στην περιοχή του νομού Αχαΐας. Παρόλο το μικρό χρονικό διάστημα που έχει στην αγορά ήδη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού με την ποιότητα, τις τιμές και την εξυπηρέτηση που παρέχει.

Οι στόχοι μας είναι:

  • Η άμεση κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών μας μέσα από μια μεγάλη, ποιοτική και οικονομική γκάμα προϊόντων.
  • Η άμεση επικοινωνία με το καταναλωτικό μας κοινό για την καίρια βελτίωση των παροχών μας προς αυτό.
  • Οι άριστες σχέσεις με τους προμηθευτές μας κάτω από συνθήκες εμπιστοσύνης και κατανόησης.
  • Η υποστήριξη και η προτεραιότητα στους τοπικούς παραγωγούς μέσω της προώθησης και της διεύρυνσης των τοπικών προϊόντων στο ράφι μας.
  • Η ανάπτυξη του προσωπικού κάτω από ευνοϊκές και ευχάριστες συνθήκες καθώς το προσωπικό για εμάς είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων.
  • Η ανάπτυξη μας μέσω μιας αγνής και έντιμης προσπάθειας.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.